Hücrelerden biri periyodik temizlenen, diğeri ise panellerle aynı zamanlarda temizlenen iki sensörün arasındaki kirlilik farkını ölçmek için kullanılır. Toz izleme sistemini oluşturan iki ışınım sensörü, güneş ışınımını Watt / m2 cinsinden ölçer. Ölçülen ışınım değerleri, bir metre kablo ile RS485 üzerinden dokunmatik ekrana aktarılır. Her iki sensörden elde edilen veriler arasındaki fark ölçülerek, yaptığımız yazılım ile PV tesisin saatlik ve günlük ortalama olarak kirlilik oranını verir.

Tozlanma güneş enerjisi tesislerinde ciddi güç kayıplarına neden olmaktadır. Yatırımcı toz sensörü sayesinde tesisteki tozlanma oranını ve güç kaybını gözlemleyebilir ve kendi belirleyeceği sınıra ulaştığında panelleri temizleyerek bu kaybın önüne geçebilir.

DOKUNMATİK EKRAN ÖZELLİKLERİ

HMI operatör paneline sahip PLC Seven tarafından geliştirilen yazılım ile çalışmaktadır. Kullanıcının görüntüyebileceği 3 ekrana sahiptir.

Kirlilik Oranı Ekranı: Bu ekranda, Tesisin kirlilik oranı % olarak görülür. Periyodik temizlenen sensor ile temizlenmeyen sensör arasındaki fark %10’dan fazla ise (bu değer kullanıcının isteğine göre değiştirilebilir), kullanıcıyı panelleri temizliği ile ilgili uyarmak için Kırmızı LED yanar, belirlenen değerlerin altında kaldığında ise bir aksiyon alınmayacağını belirtir ve Yeşil LED yanar.

Kirlilik-Orani

Veri Kaydedici: Bu ekran, ölçülen tüm değerlerin PDF veya Excel formatında alınması sağlar.

Format

1 saat, 6 saat veya daha uzun süreler için tüm veriler alınabilir.

Ortalama-Kirlenme

Verileri kaydettikten sonra, PDF veya Excel formatında alınabilir.

Format

Kirlilik Oranı Grafiği: Bu ekran, Kirlilik Oranının sonuçlarını grafiksel olarak görüntülemeyi sağlar.

Anasayfa-Kirlilik-Oran

TEST & KALİBRASYON

Toz Sensörü ve İzleme Sistemi sevkiyattan önce kalite kontrol bölümü tarafından test edilir. Işınım sensörleri doğal güneş ışığı altında ve (Fraunhofer-institut für Solare Energie systeme) ISE Almanya, tarafından kalibre edilmiş bir referans hücre ile karşılaştırılarak kalibre edilir.

HABERLEŞME & KURULUM

İki ışınım sensörü ve PLC arasındaki haberleşme bir Modbus RTU protokolü aracılığıyla yapılır. Böylece toplanan veriler doğrudan sensörlerden PLC’ye aktarılır.Aşağıdaki şema toz izleme sisteminin nasıl kurulacağını açıklamaktadır. Sensör , PLC ve HMI panel fabrika tarafından tüm bağlantı ve ayarları yapılmış şelilde sevk edilir. Kullanıcı sadece enerji vererek sensörün ve panelin çalışmasını sağlar

haberlesme-kurulum