TEKNİK VERİLER

Genel Bilgi  
Sensör Tipi EN 60751’e göre PT1000 1/3 Class B
Ölçüm Aralığı -20…+80°C
Doğruluk ± 0.1 ⁰C
Güç Kaynağı 12…34 V AC/DC
Sensör Muhafazası paslanmaz çelik boru, 6 mm çap, 50 mm boy
Boyutlar Y x G x U: 44 mm x 69 mm x 75 mm
Koruma IP65
Kablo 3 m PUR Kablo, UV ve hava koşullarına dayanıklı
Bağlantı İki Telli
Çıkış Sinyali  
Model I 4…20 mA
Ölçüm Aralığı -20…+80°C
Model U 0…10 V
Ölçüm Aralığı -20…+80°C
Elektriksel Bağlantı  
Kahverengi Güç (+)
Beyaz Güç (-)
Yeşil Çıkış (+) 0…10 V / 4…20 mA
Sarı Çıkış (-) 0…10 V / 4…20 mA

Ortam Sıcaklık Sensörü Nasıl Çalışır?

Fotovoltaik sistemlerde standart şartlar 1000 W/m2 toplam güneş ışınımı, 25 °C ortam sıcaklığı ve atmosferik etkilerin olmaması durumudur.Bu atmosferik etkilerden sıcaklık değişimi PV santrallerin performansını etkilemektedir.Fotovoltaik panellerde panel sıcaklığında meydana gelen değişimler, sensörler aracılığıyla tespit edilmektedir. Ancak, homojen olmayan günlük hava şartları nedeniyle, aynı yüzeyde bulunan farklı hücrelerin, çalışma sıcaklıklarının farklı olabileceği göz önünde bulundurularak, PV panelin arka yüzeyinde farklı noktalara bağlı sıcaklık sensörleri kullanılarak sıcaklık dağılımı ölçülebilir.

Işınım Sensörü

Güneş panelleri, özellikle güneş ışınımının etkili absorbanı olarak tasarlanmıştır. Hücreler, genellikle modül kapsülleri ve arka sırt tabakasından daha yüksek ısı üretecektir. Bu nedenle güneş hücreleri daha fazla birim alan başına üretilen ısıyı arttırır. Bir PV modülü tipik olarak 1000 W/m2 altında 25 °C’de değerlendirilmektedir. Ancak santralde çalışırken, tipik olarak daha yüksek sıcaklıklarda ve biraz daha düşük yalıtım koşullarında çalışırlar. Eğer ortam sıcaklığı yükselirse, hücre sıcaklığı da yükselir.Sıcaklıktaki artışlar güneş panelinin voltajını azaltarak PV modülünde önemli bir etkiye neden olur ve bu da çıkış gücünü düşürür ve üretilen enerjinin azalmasına neden olur.Bu amaçla Seven Sensör PV santralleri için performans izlemesinde kullanılmak üzere sensör üretimi yapmaktadır.Bunlardan biri de PT1000 analog çıkışlı ortam sıcaklık sensörüdür.

Aşağıdaki grafikte aynı güneş radyasyon miktarı fakat farklı ortam sıcaklıklarında güneş panelinin akım-voltaj karakteristiği verilmektedir.

Güneş Paneli

Aşağıdaki grafikte aynı güneş radyasyon miktarı fakat farklı ortam sıcaklıklarında güneş panelinin güç-voltaj karakteristiği verilmektedir.

Ortam Sıcaklık Sensörü

Ortam Sıcaklık Sensörünün Mekanik Yapısı

Ortam sıcaklık sensörü üretimin sıcaklıktan ne derece etkilendiğini görmek için kullanılan bir sensördür. Sensörümüz ortam sıcaklık değerini santigrad (°C) cinsinden gösterir. Ortamdaki sıcaklık değişimini algılamaya yarayan, sıcaklığa karşı hassas malzemelerle üretilmiş sensörlerdir. Dış saha sıcaklık ölçümleri için sensörün beyaz havalandırmalı radyasyon kalkanı ile korunması gerekmektedir. Kalkan olmadan yapılan uzun süreli ölçümlerde güneş ışınının doğrudan sensöre gelmesinden dolayı hatalar meydana gelmektedir. Ölçüm aralığı -20 ile +80°C aralığındadır ve doğruluk değeri ± 0.1 ⁰C’dir. Analog sensörler, algıladıkları fiziksel büyüklüğe orantılı olarak değişen bir akım veya gerilim çıktısı verirler. Analog ortam sıcaklık sensörünün çıkış değeri 0-10 V / 4-20 mA’dir.Ayrıca sensörlerimiz için UV ve kötü hava koşullarına dayanıklı kablo uzunluğu 3m olarak standarttır,ama farklı kablo uzunlukları da sağlanabilir.

Seven Sensör PV santrallerde performans değerlendirmesi için sensör üretimi yapmaktadır.Ayrıca Seven Sensör olarak Modbus ve DS18B20 dijital çıkışlı ortam sıcaklık sensörü üretimimiz de bulunmaktadır.Daha detaylı bilgi için web sitemizi inceleyebilir,talepleriniz ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.