Hava İstasyonu Sensör Testleri ve Kalibrasyonları

hava i̇stasyonu sensör testleri

IŞINIM SENSÖRÜ TESTİ

Işınım sensörleri güneşten gelen ışınım değerinin W/m2 cinsinden ölçülmesini sağlarlar. Işınım sensörünün üretimi tamamlandıktan sonra kalibrasyon yapılması ve test edilmesi gerekir. Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.

Kalibrasyon işlemi Fraunhofer Enstitüsünden alınan kalibreli referans sensörü ile yapılır. Kalibrasyon işlemi için belirlenmiş iki standart vardır. Bunlar sun simülatör ile kalibrasyon yapılması, doğal güneş ışığı altında kalibrasyon yapılmasıdır. Kalibrasyon işlemi doğal güneş ışığı altında AM1.5g spektrumuna denk gelen 11:00 – 13:00 saatleri arasında bulutsuz ve rüzgarsız hava şartlarında yapılır. Referans sensör ve test sensörü düz, ayarlanabilir bir eğim tezgahına monte edilir ve güneş ışınına 37°açıyla hizalanır.15-30 dk. bir ısınma süresinden sonra referans sensörü ve test sensörü için 800 – 1000 w/m2 ışınım değerleri arasındaki veriler alınır. Alınan veriler incelendikten sonra test sensörü için kalibrasyon değeri hesaplanır. Kalibrasyon değerine göre test sensörümüz kalibre edilir ve testi tamamlanmış olur.

RÜZGAR HIZI SENSÖRÜ TESTİ (ANEMOMETRE)

Rüzgar hızı sensörü, rüzgarın hızını ölçmek için kullanılan sensördür ve bu cihazın adı anemometre olarak bilinir.

Rüzgar hızı sensörlerinin üretimi tamamlandıktan sonra test edilmesi gerekmektedir. Rüzgar hızı testleri Meteoroloji Genel Müdürlüğün tarafından kalibre edilmiş referans sensör ile yapılmaktadır.

Üretimi tamamlanan test sensörlerimizin kalibrasyonu, belirli 5 basınç değeri için okunan hızların karşılaştırılması ile yapılır. Alınınan verilere göre bir transfer fonksiyonu hesaplanır ve bu transfer fonksiyonundan “offset” ve” slope” değerleri bulunur. Bulunan “offset” ve” slope” değerleri doğrultusunda sensörümüz kalibre edilir ve böylece test işlemi tamamlanmış olur.

ORTAM SICAKLIK SENSÖRÜ TESTİ

Bu sensör ortamdaki sıcaklık değişimini algılamaya yarar ve sıcaklık değişikliklerine karşı hassas olan malzemelerle üretilir. Aynı zamanda bu sensör, DS18B20 veya PT1000 algılayıcılarını içerir.

Ortam sıcaklık sensörlerinin üretimi tamamlandıktan sonra daha önceden kalibrasyonu yapılmış sıcaklık sensörü ile testlerini yapılması gerekmektedir. Bu test esnasında daha önceden belirlenmiş belli değerler için, üretimi tamamlanmış ortam sıcaklık sensörü ile kalibreli sıcaklık sensöründen veriler alınır ve alınan bu veriler değerlendirilerek test işlemi tamamlanır.

PANEL SICAKLIK SENSÖRÜ TESTİ

Panel sıcaklık sensörleri, güneş enerji sistemlerinde yer alır, panellerin sıcaklık değişimini algılamak için kullanılır ve sıcaklığa karşı hassas malzemelerle üretilir.

Bu sensörler DS18B20 veya PT1000 algılayıcılarını içerirler. Panel sıcaklık sensörlerin üretimi tamamlandıktan sonra, daha önceden kalibrasyonu yapılmış sıcaklık sensörü ile test yapılması gerekmektedir.

Bu test ile daha önceden belirlenmiş belli değerler için üretimi tamamlanmış olan panel sıcaklık sensörü ile kalibreli sıcaklık sensöründen veriler alınır ve alınan bu veriler ile değerlendirmeler yapılarak test tamamlanır.