PV Santralleri İçin Meteorolojik Sensörler Neden Gereklidir?

PV santrallerin evrenimiz için yadsınamaz bir önemi vardır. İhtiyaç duyulan enerjinin üretilmesi hayatımızı yaşanılası kılan en önemli noktadır.

PV santrallerin önemi büyük olduğu gibi kurulumu da özenli ve dikkatli yapılmalıdır. Kurulu sistemden maksimum verim alabilmek için hava gözlem istasyonu yani meteorolojik sensörler kullanmak gereklidir. Bu sensörler kullanılarak kurulu sahanın verim, çalışma analizi yapılabilmektedir.

Resim1PVSantral

Resim 1# PV Santral

Peki PV santralerin performansını etkileyecek faktörler nelerdir?

  • Gölgelenme,
  • Malzeme kalitesi,
  • Parçalar arasındaki uyumsuzluklar
  • Evirici kayıpları olarak detaylandırabiliriz.

Kısaca 3 ana neden altında toplamak gerekirse,

  1. Işınım Kayıpları
  2. Sistem Kayıpları
  3. İnverter Kayıpları

Konu ile ilgili yazdığımız makalemizi okuyarak performansı etkileyecek bu konular ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Peki, kayıplarınızı ya da kaybınız olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Cevap çok nettir, performans oranınızı net bi şekilde bilmelisiniz ki kaybınız olup olmadığını anlayabilesiniz.

ges-performansi

Nasıl ki sahamızın ürettiği enerji miktarını takip ediyorsak, aynı meteorolojik koşullarda üretmesi gereken enerjiyi de bilip değerlendirmemiz gerekmektedir. Tesisin mevcut şartlarla üretmesi gereken enerjiyi öğrenebilmek için de meteorolojik sensörlere ihtiyaç vardır.

Resim2Meteorolojik-Olcum-Istasyonu

Resim 2# Meteorolojik Ölçüm İstasyonu

Meteorolojik sensörlerin oluşturduğu sistemlere ölçüm istasyonu denir. Ölçüm istasyonları, referans hücreli ışınım sensörü, ısıl çiftli piranometre, rüzgâr hız sensörü, ortam sıcaklık sensörü ve panel sıcaklık sensörü gibi sensörlerin bir araya getirilmesi ile oluşur. Bu sensörlerin dışında son kullanıcının talebi doğrultusunda, rüzgâr yön sensörü, bağıl nem sensörü, yağış sensörü ve basınç sensörü gibi sensörler de sisteme dahil edilebilir.

Bu sensörler aracılığı ile, sisteminizin mevcut güneş ışığı, hava sıcaklığı, panel yüzeyinin sıcaklığı, rüzgar hızı ve yönü ve nem değeri ile yani mevcut meteorolojik şartlarda üretmeniz gereken enerjiyi ölçebileceksiniz. Sisteminizin üretimi ve bu değerin oranı ile tesisinizin performans oranını net bi şekilde görebileceksiniz.

Bu sensörlerin kaç adet kullanılacağı IEC61724-1 standartlarında belirtildiği gibi kurulan saha büyüklüğü ve yönelim sayısı gibi etkenlere göre değişmektedir.

Eğer mevutta bir PV santraliniz varsa ve meteorolojik sensör kullanmıyorsanız sahanızın performansından asla emin olamayacaksınız demektir. %80-90 verimle çalışması gereken sistem belki de %60-70 verimle çalışıyor ve tesisin mevcut girdilerle yapması gereken üretimi bilmediğiniz için herhangi bir sıkıntı olup olmadığını anlayamacaksınız. Sistem girdileri kontrol edilebilir girdiler değildir. Tamamen meteorolojik şartların ve doğanın bize sunduğu girdilerdir. Dolayısıyla kendi belirleyemediğimiz girdileri ölçmek için bu sensörlerin kullanılması zorunludur.

Sensörlerin önemini ve kullanımı ile ilgili yazılan makaleleri okuyarak da daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.