SEVEN Işınım Sensörünün Akredite Bir Kuruluş Tarafından Kalibre Edilmesi

the irradiance sensor calibrated in germany (002)

Güneş ışınımı, PV santrallerin performans oranının(PR) hesaplanmasında en önemli etkendir.PR için ışınım değeri, referans hücreli ışınım sensörü (PV Piranometre) ile ölçülmektedir. Bu nedenle PV santralde kullanılacak ışınım sensörünün IEC 61724-1’e göre kalibre edilmesi ve belirli sınıflandırmalara uygun olması gerekmektedir. IEC 61724-1 standardına göre ışınım sensörünün sınıflandırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sensör Tipi A Sınıfı
Yüksek doğruluk
B Sınıfı
Orta doğruluk
C Sınıfı
Temel doğruluk
Referans Hücre Işınım Sensörü (PV Piranometre) Belirsizlik ≤ 3 %
100 W/m2’den 1500 W/m2’ye kadar Belirsizlik ≤ 8 %
Belirsizlik ≤ 8 %
100 W/m2’den 1500 W/m2’ye kadar Herhangi biri
Herhangi biri

Tablo 1 –IEC 61724-1 Standartlarına göre ışınım sensörünün sınıflandırması

IEC 61724-1 standardına göre SEVEN referans hücreli ışınım sensörü, A Sınıf (Yüksek Doğruluk) bir ışınım sensörüdür ve bağımsız bir akredite kuruluş olan “Calibration and Test Center (CalTeC) Solar Cells Institut für Solarenergieforschung GmbH” tarafından Almanya’da yapılan Kalibrasyon ile de doğrulanmıştır. Işınım sensörünün belirsizliği, A+AA+ sınıf bir güneş simülatörü kullanılarak 1000 W/m2’lik bir ışınımda fotovoltaik hücrenin sıcaklığı baz alınarak belirlenir. Kalibre edilmiş SEVEN ışınım sensörü aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.Işınım sensörü gelen ışınım değerine göre Virr voltajının ölçülmesini sağlayan kablolara sahiptir. Ayrıca sensörün içinde dahili hücre sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Hücrenin iç sıcaklığını ölçmek için ise yüksek hassasiyetli Class A PT1000 sensörler kullanılır.

the-irradiance-sensor-calibrated-in-germany-002
Şekil 1 – Almanya’da Kalibre Edilmiş Işınım Sensörü

SEVEN ışınım sensörünün sıcaklığa bağlı standart test koşullarında (1000 W/m2, AM1.5G referans spektrumu ve 25 °C) ölçüm sonuçlarına göre belirsizlik %2,4 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, IEC 61724-1 standartlarına göre A Sınıfı (Yüksek Doğruluk) bir ışınım sensörünün uyması gereken “Belirsizlik ≤ %3, 100 W/m2’den 1500 W/m2’ye” gerekliliğini karşılamaktadır. Sıcaklığa bağlı ölçüm verileri Tablo 2’de verilmiştir. Şekil 2’de ise grafik üzerinde gösterilmiştir.

uncertainty-of-the-examinatedirradiance-sensor
Tablo 2 – İncelenen Işınım Sensörünün Belirsizliği

graphical-representation-of-the-data-of-the-uncertainty-of-the-examined-irradiance-sensor
Şekil 2 – Işınım sensörünün belirsizlik verilerinin grafiksel gösterimi

Bağımsız akredite bir kuruluş olan CalTeC ISFH tarafından verilen SEVEN ışınım sensörü kalibrasyon sertifikasına buradan ulaşabilirsiniz.