Sıcaklık Telafili Işınım Nedir?

Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi fotoelektrik olay sayesinde meydana gelmektedir. Bu olayı bilim tarihine baktığımızda yirminci yüzyılın başlarında bilim insanlarının fotoelektrik olay üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdıkları zaman gün yüzüne çıktığını ve geliştirilmeye başlandığını görürüz.

PV Sistemleri

Bu gelişmeler sonucunda güneş enerji santralleri oluşturulmaya başlanmış ve güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler kurulmaya başlanmıştır.

Kurulan sistemlerde yapılan deneylerde aynı ışınım altında fakat farklı sıcaklık değerlerinde elde edilen enerjinin miktarının farklı olduğu gözlemlenmiştir.

Güneş Enerji Santralleri

Işınım değeri ölçülürken kullanılan referans hücre ile hücrenin bulunduğu ortam arasındaki sıcaklık farkından dolayı ortaya çıkan ışınım değerine sıcaklık telafili ışınım denir.

Fotoelektrik Olay ve Işınım

Güneşten gelen ışınım miktarını ölçmek için kullanılan referans hücreli ışınım sensörü sayesinde bu farkların gözlemlenebilmesi sağlanmıştır. Işınım sensörünün üzerinde yer alan referans hücre sayesinde güneşten gelen ışınım referans hücre üzerine düşer ve fotoelektrik olay meydana gelir. Böylece hücrenin çıkışında akım döngüsü oluşur. Fotoelektrik olay sonucunda güneş enerjisi tamamen elektrik enerjisine dönüşmez. Elektrik enerjisine dönüşemeyen güneş enerjisi ısıya dönüşerek bulunduğu ortama salınır. Referans hücre üzerinde fotoelektrik olaydan kaynaklı ısıl değişimler meydana gelir ve ışınım sensörü üzerindeki sıcaklık ile sensörün bulunduğu ortam arasındaki sıcaklığın aynı olmadığı gözlemlenir. Standart test koşulları içerisinde ortam sıcaklığının 25° C olduğu kabul edilir. Bu sıcaklık değerinin altında veya üstünde ışınım değeri ölçülürken sıcaklık telafisi göz önünde bulundurulmalıdır. Sıcaklık telafili ışınım değeri hesaplanırken sıcaklık parametresi ve referans hücrenin sıcaklık katsayısı göz önünde bulundurulmalıdır.

Sıcaklık Telafili Işınım

Sıcaklık Telafili Işınım Değeri Neden Önemlidir?

Güneş enerji santrallerinde, üretilmesi gereken enerji ile üretilen enerjinin karşılaştırılması yapılırken mutlaka sıcaklık telafili ışınım verisi sunan referans hücreli ışınım sensörü kullanılmalıdır. Sıcaklık telafisi hesaplanmayan ışınım değeri doğru ışınım değeri değildir. Aksi takdirde santralde yapılacak olan performans oranı hesaplamalarında yanlış hesaplamalar meydana gelecektir ve tesis işletmecileri yanlış bilgiye sahip olacaklar ve tesisin doğru performansı ölçülemeyecektir.

GES Hava İstasyonu

Seven Sensor markası ile ürettiğimiz ışınım sensörleri IEC-60904 ve IEC-61724 standartlarına göre üretilmektedir ve bu standartlara uygun şekilde kalibre edilmektedir. Ürettiğimiz ışınım sensörleri ile ilgili daha detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.