Güneş Enerji Santralleri İçin Piranometre Neden Gereklidir?

gunes-enerji-santralleri-icin-piranmetre

Piranometre Nedir?

Piranometreler, ışınım değerini ölçmede ve değerlendirmede kullanılan sensörlerdir.

Fotovoltaik sistemlerin yer aldığı tüm alanlarda piranometreler büyük bir öneme sahiptir. Solar sistemler için performans ölçmede piranometreler kullanılmaktadır. GES santralleri için IEC 61724-1 standartlarına göre kullanıma uygun güneş ışınımı ölçmeye yarayan sensörler aşağıdaki gibidir.

  1. Termopil Piranometre
  2. PV Piranometre (Referans Hücreli Işınım Sensörü)
  3. Fotodiyot Sensörler

gunes-enerji-santralleri-ışınım

Güneş Santralleri için Piranometrenin Önemi

GES’de üretilecek olan enerji miktarı direkt olarak ışınım değeri ile orantılıdır. Sahadaki ışınım değerini doğru şekilde hesaplanması sahanın performans ölçümü için çok önemlidir. PV Piranometre sayesinde ışınım değerini ölçebileceksiniz. Ölçülen ışınım değeri sayesinde sahanın mevcut ışınım değeri ile üretmesi gereken enerji tespit edilecektir. Böylece üretilen enerji ile üretilmesi gereken enerji arasında kıyaslama yapılabilecektir. Verilerin karşılaştırılması sonucu sahada herhangi bir kayıp olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebilecektir. Gözlemlenen bir performans kaybı var ise gerekli düzeltmeler yapılıp önlemler alınabilecektir.

GES santrallerinde girdi güneşten gelen ışınım, çıktı ise üretilen elektrik enerjisidir. Dolayısıyla santralinizin girdi değerini bilmelisiniz ki performans değerlendirmesini doğru şekilde yapabilesiniz.

Yatırımcıların ciddi maliyetlerle kurdukları santrallerinde performansın düşük olmasını tabi ki istemeyecektir.PV Piranometre ile santrallerin mevcut ışınım değeri ile üretmesi gereken enerjiyi düzenli olarak takip edebilecek ve herhangi bir düşüş durumunda gerekli önlemleri alabilecektir.

Elinizde verisi olmayan hiçbir sistemin performansını değerlendiremezsiniz. Piranometre kullanılmadığı taktirde systemin girdisi bilinmediği için yatırımcı %60’lık performansa sahip olan santralinin üretiminin normal olduğunu düşünebilecektir.

Santralin performansının yeterliliğini kontrol etmek için sistem performansını etkileyen bütün parametrelerin takibinin yapılması gerekmektedir. Bu parametrelerin başında gelen ve en önemlisi olan ışınım değerinin takibini ancak piranometreler ile yapabilirsiniz.
Bu yüzden GES santralleri için en önemli ve muhakkak kullanılması gereken sensördür piranometreler.

Piranometre ile ilgili yazdığımız diğer makaleleri de okuyarak piranometre kullanımının önemini ve gerekliliğini daha iyi anlayabilirsiniz.