HAVA GÖZLEM İSTASYONUNUZDA BULUNMASI GEREKEN SENSÖRLER

Ürün Fotoğrafı Sensör
isinim-sensoru-modbus-rtu-cikisli-3
ortam-sicaklik-sensoru-pt1000
panel-sicaklik-sensoru-pt1000
Rüzgar Hızı Sensörü 3S-WS-PLS 1
Dijital Çıkışlı Bağıl Nem Sensörü
ruzgar-yonu-sensoru-dijital-cikisli-1

  • Panel Sıcaklık Sensörü: Santralde yer alan panellerin sıcaklık değişimini algılamak için kullanılmaktadır. Güneşten gelen ışınımın bir kısmı elektrik enerjisine dönüşürken bir kısmı da ısı enerjisi olarak ortaya çıkar. Bu olay PV hücrelerin ısınmasına neden olur. Hücrelerin ısınması ile elektriksel verim arasında doğru orantı vardır. Panel sıcaklığın elektriksel verime etkisini gözlemleyebilmek için kullanılması gereken sensördür. Tasarımı panellerin arkasına benzer bir yapıya sahiptir. Böylece sensör ve panel arasında ısı transfer davranışı benzer bir davranış göstermektedir
  • Ortam Sıcaklık Sensörü: Ortam sıcaklığının kaydedilmesini sağlamak amacıyla kullanılır, ışınımdan etkilenmemesi için, özel olarak imal edilmiş plastik radyasyon kalkanı içerisine konumlandırılır. Bu sensör üretimin sıcaklıktan ne kadar etkilendiğini görmeniz açısından önemlidir.
  • Rüzgâr Hız Sensörü: Sektörde anemometre olarak da bilinen bu sensör rüzgâr şiddetinin ölçülmesi için kullanılmaktadır. Rüzgâr şiddetinden dolayı zaman zaman paneller hasar görebilir ve sigorta firmalarına bu hasarın rüzgâr kaynaklı olduğunu gösterebilmek için sahada devamlı rüzgâr şiddetinin ölçülmesi önemlidir. Sensörden alınan veriler ile hasarın sigorta kapsamında olup olmadığı net olarak gözlemlenecektir. Ayrıca rüzgâr şiddetinin panel yüzeyindeki sıcaklığa etkisinin de gözlemlenmesini sağlamaktadır.
  • Rüzgâr Yön Sensörü: Potansiyometre çıkışlı rüzgâr yön sensörü, rüzgârın yönünün belirlenmesinde kullanılır.
  • Bağıl Nem Sensörü: Güneş enerji santralinizdeki bağıl nemin ölçülmesi için kullanılır.

ISolarCloud İzleme Sistemi

Sungrow hava istasyonunda yer alan sensörler veri kaydediciler ile Modbus protokolü ile haberleşir ve sensör verileri de iSolarCloud izleme sistemi üzerinden uzaktan ve ya yerel olarak takip edilir.

isolarcloud monitoring

İzleme sistemi fotovoltaik tesislerin izlenmesi için kullanılan bir mobil terminal uygulaması olarak tasarlanmıştır. iSolarCloud uygulaması, enerji santrallerinin gruplar halinde çalışmasının analizi ve akıllı işletme ve bakım gibi hizmetler sunmaktadır.