Solar Dataloggerlar ve Bağlanabilen Sensörler

solar-dataloggerlar-ve-baglanabilen-sensorler

Datalogger (veri kaydedici) zaman içinde veri kaydedip depolamak için kullanılan elektronik bir cihazdır. Datalogger enerji,sıcaklık, nem, basınç, su seviyesi, rüzgâr hız ve yönü, güneşlenme değerleri gibi birçok fiziksel veriyi ve çevresel koşulları kaydetmek ve bu verileri izleme sistemlerine aktarmak için kullanılabilir. GES projelerinde dataloggerlar tesisin üretim durumunun uzaktan izlenebilmesi ve verilerin kaydedilmesi için kullanılmaktadır.

GES projelerinde, yatırımcıların tesisin üretim durumunu ve verimliliğini takip edebilmeleri için bir veri kayıt ve izleme sistemi bulunması gerekmektedir. Bu sistemin en temel ekipmanı dataloggerlardır. Neredeyse tüm inverter üreticilerinin kendi izleme sistemi ve dataloggerı ya da kendisine ait olmasa da uyumlu bir şekilde çalıştığı dataloggerlar ve izleme sistemleri bulunmaktadır. Genellikle GES projelerinde inverter üreticilerinin kendi izleme sistemleri ve dataloggerları kullanılmaktadır. Bununla birlikte özel SCADA sistemleri de veri kayıt ve izleme için kullanılabilmektedir.GES projelerinde, dataloggerlara inverterler, meteorolojik sensörler, enerji meterler gibi cihazlar entegre edilerek tesisin üretim durumu ve verimliliği takip edilmektedir. Dataloggerlar bu cihazlardan aldıkları verileri belirli aralıklarla kaydeder ve izleme sistemlerine aktarırlar. İnverter üreticilerinin datalogger modelleri ve izleme sistemleri ‘’Tablo 1’’de verilmiştir.

Üretici Datalogger  İzleme Sistemi 
Huawei  Smartlogger  NetEco / FusionSolar 
Goodwe  EzLogger Pro  SEMS Portal 
SMA  Data Manager M / Cluster Controller  Sunny Portal 
Sungrow  Logger1000 / COM100  iSolarCloud 
Kaco  Blue’Log  VCOM 
Growatt   ShineMaster  ShineServer 
SolarEdge  SolarEdge Gateway  SolarEdge Monitoring Portal 
ABB  VSN700  Aurora Vision 

Tablo 1: İnverter üreticilerinin datalogger modelleri ve izleme sistemleri

Huawei – Smartlogger

Huawei inverter modellerinin kullanıldğı GES projelerinin veri kayıt ve izleme sisteminde Huawei’nin kendi dataloggerı ve izleme sistemi kullanılabilmektedir. Huawei dataloggerlarını Smartlogger olarak adlandırmıştır. Smartlogger1000, Smartlogger2000, Smartlogger1000A ve Smartlogger3000 olmak üzere 4 modeli vardır. Huawei izleme sistemi olarak NetEco kullanılmaktadır. Ancak yakın gelecekte bu izleme sistemi yerini FusionSolar izleme sistemine bırakacaktır. Seven Sensörleri Huawei Smartlogger ile uyumlu çalışmaktadır.

Goodwe – EzLogger Pro

Goodwe’nin kendi inverterleri ile kullanılabilmesi için ürettiği datalogger modeli EzLogger Pro’dur. Goodwe inverterlerin kullanıldığı tesislerde tesisin üretim durumunun izlenebilmesi için inverterler, meteorolojik sensörler gibi cihazlardan alınan veriler EzLogger Pro ile kaydedilir ve GoodWe izleme sistemi SEMS Portal’a aktarılır. Seven Sensörleri Goodwe Ezlogger ile uyumlu çalışmaktadır.

SMA – Data Manager M / Cluster Controller

Güçlü inverter üreticilerinden SMA farklı datalogger modellerine sahiptir. Tesiste kullanılan SMA inverter çeşidine göre kullanılan datalogger modeli de değişmektedir. Yaygın olarak kullanılan Data Manager M modelidir. Bu dataloggerlar inverterler, meteorolojik sensörler, güç ölçer gibi cihazlardan aldıkları verileri kaydeder ve SMA izleme sistemi Sunny Portal’a aktarırlar. Seven Sensörleri SMA Data Manager M ile uyumlu çalışmaktadır.

Sungrow – Logger1000 / COM100

Sungrow inverterler, meteorolojik sensörler, güç ölçer gibi cihazlar ile haberleştirilerek GES projelerinde tesisin izlenmesi ve verilerin kaydedilmesi için kullanılan Sungrow’a ait datalogger modelleri Logger1000 ve COM100’dür. Bu dataloggerlar diğer cihazlardan aldıkları verileri belirli aralıklarla kaydeder ve iSolarCloud izleme sistemine aktarırlar. Böylece yatırımcı tesisin üretim durumunu ve verimliliğini takip edebilir. Seven Sensörleri Sungrow Logger1000 ve COM100 ile uyumlu çalışmaktadır.

Kaco – Blue’Log

Blue’Log serisi dataloggerlar Kaco ürünü olmamakla beraber yaygın olarak Kaco inverterlerin kullanıldığı GES projelerinde veri kayıt ve izleme sisteminin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Kaco önceki dönemlerde kendi dataloggerını üretmiş ancak daha sonra datalogger üretimini durdurmuştur. Blue’log serisi dataloggerlar Kaco dışında birçok inverter markası ile uyumlu olarak çalışabilmektedir. Blue’Log serisi dataloggerlarla birlikte izleme sistemi olarak VCOM izleme sistemi kullanılmaktadır. Seven Sensörleri Kaco Blue’log ile uyumlu çalışmaktadır.

Growatt – ShineMaster

Growatt, inverter modellerinin kullanıldığı GES projelerinde veri kayıt ve izleme sistemlerinde kendi inverterleri ile kullanılabilmesi için ürettiği dataloggerı ShineMaster olarak adlandırmıştır. ShineMaster diğer inverter üreticilerinin dataloggerlarında olduğu gibi tesisin takip edilebilmesi için inverterlerden, meteorolojik sensörlerden, güç ölçerlerden topladığı verileri belirli aralıklarla kaydeder ve ShineServer izleme sistemine aktarır. Seven Sensörleri Growatt Shinemaster ile uyumlu çalışmaktadır.

SolarEdge – SolarEdge Gateway

SolarEdge Gateway, SolarEdge inverterlerin kullanıldığı GES projelerinde inverterler, meteorolojik sensörler ve güç ölçer gibi cihazlardan aldığı verileri belirli aralıklarla kaydeder ve SolarEdge Monitoring Platform’a aktarır. Böylece yatırımcı tesisinin üretim durumu ve verimliliği hakkında bilgi sahibi olur. Seven Sensörleri Solaredge Gateway ile uyumlu çalışmaktadır.

ABB – VSN700

ABB kendi inverterlerinin kullanıldığı tesislerde inverterlerden, meteorolojik sensörlerden, güç ölçer gibi cihazlardan gelen verileri belirli aralıklarla kaydetmek ve bu verileri Aurora Vision izleme sistemine aktarmak için VSN700 olarak adlandırdığı bir datalogger üretmektedir. Bu datalogger GES projelerinde veri kayıt ve izleme sisteminde kullanılarak yatırımcıların tesislerini takip edebilmelerini sağlamaktadır. Seven Sensörleri ABB VSN700 ile uyumlu çalışmaktadır.

Dataloggerlara Bağlanabilen Meteorolojik Sensörler

Dataloggerlar çeşitli analog ve digital sinyal girişlerine ve haberleşme protokollerine sahip olabilmektedir. Bu sebeple farklı datalogger modelleri ile aynı sensörleri haberleştirebilmek her zaman mümkün olmamaktadır. Seven Sensor farklı datalogger modelleri ile uyumlu çalışacak şekilde farklı sinyal çıkışlarına sahip meteorolojik sensörler üretmektedir. Üretilen sensörler fabrikamızda hazır bulunan inverter üreticilerinin dataloggerları ile test edilir ve sensörlerin dataloggerlar ile tam uyumlu şekilde çalıştığından emin olunur. İnverter üreticilerinin dataloggerlarına bağlanabilecek sensörler ‘’Tablo 2’’de verilmiştir.

Üretici  Datalogger Model  Sensör Girişleri  Işınım   Panel Sıcaklık  Ortam Sıcaklık  Rüzgâr Hızı  Rüzgâr Yönü  Bağıl Nem  Piranometre 
Huawei  Smartlogger1000  3 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️     ✔️ 
2 x AI                      
Smartlogger2000  6 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️     ✔️ 
7 x AI                 ✔️  ✔️ 
2 x PT100 / PT1000     ✔️  ✔️             
Smartlogger1000A  3 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️     ✔️ 
4 x AI                 ✔️  ✔️ 
Smartlogger3000  3 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️     ✔️ 
4 x AI                 ✔️  ✔️ 
Goodwe  EzLogger Pro  4 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️     ✔️ 
SMA  Data Manager M  1 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️        ✔️ 
Cluster Controller  4 x AI  ✔️                 ✔️ 
2 x PT100 / PT1000     ✔️  ✔️             
Sungrow  Logger1000  3 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️ 
4 x AI     ✔️  ✔️             
COM100  3 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️ 
4 x AI     ✔️  ✔️             
Kaco  Blue’Log   2 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️      ✔️ 
4 x AI  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️     ✔️ 
Growatt   ShineMaster   2 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️      ✔️ 
SolarEdge   SolarEdge Gateway   3 x AI  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️    ✔️ 
ABB   VSN700   2 x COM  ✔️  ✔️  ✔️  ✔️       

Tablo 2: Datalogger modelleri ve bağlanabilecek sensörler